جلسه آماده سازی مساجد  جهت برگزاری حلقات صالحین و طرح شهید بهنام محمدی برگزار شد. در این جلسه مقرر گردید کلیه تمهیدات لازم جهت برگزاری هر چه بهتر حلقات صالحین و طرح شهید بهنام محمدی اندیشیده و انجام شود.

نظر شما!!