به گزارش خبرنگار صالحین،کار تدوین و تصویب برنامه های سال 1398 معاونت تعلیم و تربیت سپاه صاحب الزمان(عج) که از اواخر سال 1397 آغاز شده بود به پایان رسیده و این برنامه ها آماده ابلاغ به رده های صف می باشد.

رویکرد و سیاست مسجد محوری،تربیت دینی و عمق بخشی به معنویت روح حاکم بر این برنامه است.

نظر شما!!